Category Archives: Hoá Chất Công Nghiệp

Các sản phẩm phục vụ trong các nghành công nghiệp

VichemGold – Gold Dressing Agent – Lọc Vàng

Hóa chất tuyển vàng VVichemGold – Gold Dressing Agent – Lọc Vàng Giới thiệu về VichemGold – Gold Dressing Agent – Lọc Vàng 1. Độc tính thấp và bảo vệ môi trường Theo thử nghiệm của “Trung tâm Thử nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Hóa chất Thượng Hải”, Sản phẩm không cháy, không nổ, không oxy […]

0904813814
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon