VichemGold – Gold Dressing Agent – Lọc Vàng

Hóa chất tuyển vàng VVichemGold – Gold Dressing Agent – Lọc Vàng

Giới thiệu về VichemGold – Gold Dressing Agent – Lọc Vàng

1. Độc tính thấp và bảo vệ môi trường

Theo thử nghiệm của “Trung tâm Thử nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Hóa chất Thượng Hải”, Sản phẩm không cháy, không nổ, không oxy hóa, nguy hiểm, không gây nguy hiểm bức xạ, với độc tính thấp. Nó thuộc về môi trường và hóa chất thông thường an toàn.

2. Hiệu quả rửa trôi cao

Công suất tạo phức cao hơn, có khả năng rửa trôi vàng và bạc hiệu quả ở tốc độ rửa trôi quặng cao hơn. 3. Tốc độ lọc nhanh hơn

Chu kỳ rửa trôi ngắn hơn xyanua (thời gian rửa trôi có thể rút ngắn 15-30%), thu hồi nhanh hơn.

4. Khả năng chống nhiễu

Hiệu suất sản phẩm ổn định, khả năng chống nhiễu mạnh, không bị tác động bất lợi từ một lượng nhỏ asen, lưu huỳnh và các chất có hại khác trong quặng.

5. Dễ sử dụng

Vichem gold – Gold Dressing Agent hoà tan trong nước; nhất quán sử dụng các phương pháp với natri xyanua để dễ dàng chuẩn bị và sử dụng.

6. Khả năng thích ứng cao hơn

Thích ứng với các ứng dụng khác nhau như rửa trôi đống, rửa trôi ao và bùn cacbon ở nhiều kích cỡ khác nhau.

7. Giảm chi phí

An toàn và môi trường, giảm hiệu quả chi phí cao hơn trong việc mua các phương tiện vận chuyển, lưu kho, bảo quản và bảo vệ môi trường natri xyanua.

Bạn có thể tham khao thêm 1 số hóa chất cho khai khoáng tại đây

Leave a Reply

0904813814
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
%d bloggers like this: